Wat is OKO?

Als OKO zijn wij een overlegplatform waar de kleinere koepels van het vrij gesubsidieerd onderwijs elkaar ontmoeten met het oog op een gezamenlijke vertegenwoordiging in diverse beleidsorganen van de Vlaamse Overheid, zoals de Vlaamse Onderwijsraad, het Overkoepelend Onderhandelingscomité, het Centraal Paritair Comité of de Kamer van Beroep.

Inhoudelijk vertegenwoordigen wij verschillende strekkingen in het onderwijsveld. Gemeenschappelijk hebben we, naast onze beperkte verspreiding, vooral een specifiek of geprofileerd aanbod met een eigen pedagogisch concept en/of gezindheid, specifieke opleidingen en eigen vormen van schoolbestuur. Tevens streven wij voor onze scholen een grote autonomie en het recht op verscheidenheid na.

Onze scholen vinden hun reden van bestaan in de bewuste keuze van ouders, leerkrachten, leerlingen en cursisten voor specifieke kenmerken. Samen bieden de 4 betrokken verenigingen van schoolbesturen onderwijs aan op verschillende niveaus en in diverse onderwijsvormen: van kleuterschool tot volwassenenonderwijs. Er is zowel gewoon als buitengewoon onderwijs vertegenwoordigd.

OKO omvat vier scholenkoepels:

*   Federatie Steinerscholen (Steinerscholen) – http://www.steinerscholen.be

*   Vlaams Onderwijs Overlegplatform (VOOP)  –  http://www.voop.be

*   Raad van inrichtende machten van het protestants-christelijk onderwijs (IPCO)  –  http://www.ipco.be

*   Federatie van onafhankelijke, pluralistische, emancipatorische methodescholen (FOPEM)  –  http://www.fopem.be

Lees meer over het samenwerkingverband

Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO)         www.oko.be


p/a Gitschotellei 188
2140 Antwerpen
0478 74 20 69

Gitschotellei 188
2140 Antwerpen
03 213 23 33
Hans Annoot  0479 54 01 66

   0475 87 88 72

  0497 10 41 87

  0478 74 20 69

  •  Vlaams Onderwijs Overlegplatform (VOOP)   voop.be

Koninklijkelaan 9
2600 Berchem

  03 230 03 84

  0486 03 11 31

  09 369 68 38 – 0486 62 51 19

  •  Raad van inrichtende machten van het protestants-christelijk onderwijs (IPCO) ipco.be

p/a Lakenmakersstraat 158
2800 Mechelen

0473 50 92 61

  • Federatie van onafhankelijke, pluralistische, emancipatorische methodescholen (FOPEM) fopem.be

Fabiolalaan 2
8020 Oostkamp

  0496 73 29 81

  0473 73 65 39