Onderwijskoepels

 

Overlegplatform
Als OKO zijn wij een overlegplatform waar de kleinere koepels van het vrij gesubsidieerd onderwijs elkaar ontmoeten met het oog op een gezamenlijke vertegenwoordiging in diverse beleidsorganen van de Vlaamse Overheid, zoals de Vlaamse Onderwijsraad, het Overkoepelend Onderhandelingscomité, het CentraalParitair Comité en de Kamer en het College van Beroep.

Verschillende strekkingen
Inhoudelijk vertegenwoordigen wij verschillende strekkingen in het onderwijsveld. Gemeenschappelijk hebben we, naast onze beperkte verspreiding, vooral een specifiek of geprofileerd aanbod, met een eigen pedagogisch concept en/of gezindheid, specifieke opleidingen en eigen vormen van schoolbestuur. Tevens willen wij voor onze scholen een grote autonomie en het recht op verscheidenheid.

Bewuste keuze
Onze scholen vinden hun reden van bestaan in de bewuste keuze van ouders, leerkrachten en leerlingen voor specifieke kenmerken. Samen bieden de 4 betrokken verenigingen van schoolbesturen onderwijs aan op verschillende niveaus en in diverse onderwijsvormen: van kleuterschool tot universiteit.