IPCO

Raad van Inrichtende machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs vzw

IPCO is de koepel van protestants-evangelische basisscholen (Scholen met de Bijbel) in Vlaanderen. De koepel vertegenwoordigt 8 basisscholen voor gewoon onderwijs en één basisschool voor buitengewoon onderwijs voor geheel Vlaanderen en Brussel.

IPCO is de officiële vertegenwoordiging van de Scholen met de Bijbel in Vlaanderen en Brussel en is als zodanig erkend door de protestantse en evangelische kerken in de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE).  IPCO steunt de scholen en bundelt de samenwerking op de diverse terreinen, zoals bestuurs- en directieraden, begeleiding en nascholing en ook de contacten met organisaties in Vlaanderen en daarbuiten.

De scholen met de Bijbel beschikken over een gezamenlijk opgesteld pedagogisch project (geïnitieerd dd. 1996 en geüpdatet dd. 2016) dat per school specifieke accenten heeft en samen vormen ze een scholengemeenschap.

Onze opdracht is vanuit een protestants-evangelische levensovertuiging hoog kwalitatief onderwijs te verstrekken alsook de basis voor een evenwichtige ontplooiing van ieder afzonderlijk kind. Dit is dé garantie voor ouders van de voortzetting van een evangelische opvoeding.

Onze scholen staan open voor alle kinderen, eender uit welke cultuur of achtergrond, die hiermee kennis willen maken. Personeel dat didactisch en pedagogisch goed opgeleid is en blijft en dat ten volle achter dit project kan staan is voor ons dé waarborg voor een goede invulling.

Administratie en contact:
vzw IPCO
Lakenmakersstraat 158
2800 Mechelen
Tel:056 240 445
fax: 056 240 441
Website: www.ipco.be
E-mail:

Algemeen Secretaris: Nicole Meekers
E-mail: Gsm: 0473 50 92 61