STEINERSCHOLEN

Federatie Steinerscholen vzw

Steinerscholen vindt u op dertig plaatsen in Vlaanderen. Er zijn ook enkele vestigingen in Wallonië. De steinerpedagogie is wereldwijd een inspiratiebron voor eigentijds onderwijs: in Nederland bekend als vrije schoolonderwijs, in Duitsland als Waldorfpädagogik.  De eerste ‘Waldorfschule’ werd in 1919 opgericht.

Peuters tot en met adolescenten krijgen in de steinerscholen een brede vorming, vanuit een hoopvolle visie op de ontwikkeling van de mens. Via een breed aanbod van leerinhouden wordt de jonge mens begeleid om later volwassen in de wereld te gaan staan: gekwalificeerd voor de verdere loopbaan, ingeburgerd in de moderne samenleving en creatief vanuit de eigen unieke impuls, vrij én verantwoordelijk. Eigen eindtermen en leerplannen bieden een heel specifieke structuur aan dit type onderwijs. De pedagogische aanpak is zeer ervaringsgericht, op maat van de specifieke ontwikkelingsfase van de leerling, met oog voor de eigen denkwereld, gevoelens en wilsontplooiing.

Lessenpakketten in de lagere en middelbare school streven naar een evenwicht tussen cognitieve, praktisch-technische en kunstzinnige inhouden en activiteiten. Er worden relatief weinig handboeken gebruikt: leraren worden aangespoord om de leerstof zelf creatief vorm te geven. De leerinhouden dienen als middel bij de vorming en bij het wekken van individuele interesses en idealen. Ook in de kunstvakken is kunst niet het doel op zich, wel een middel om de leerling een rijker en fijner gevoelsleven te helpen ontwikkelen. Het lesprogramma biedt een gevarieerde afwisseling van activiteiten: klastonelen, jaarfeesten, koorzang, uitstappen, jaarwerken, … Het curriculum omvat in de hoogste jaren van de middelbare school ook jaarlijks één of meerdere ervaringsgerichte werkweken of practica (bv. in productiebedrijf, bos-of tuinbouw, sociale sector, …). Zij vormen niet alleen een uitstekend middel om de horizon van de leerlingen te verruimen; de leerling verwerft er ook essentiële competenties.

In ruim twintig scholen volgen Vlaamse kinderen kleuter- of lager steineronderwijs. Er is ook een school voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Wie het traject in een gewone middelbare steinerschool doorloopt krijgt één van de volgende diploma’s: ASO (richting Rudolf Steinerpedagogie) of BSO (richting Duurzaam Wonen); een richting TSO Bouw- en Houtkunde is in september 2016 gestart.

De scholen hebben een grote autonomie. Twee sterke scholengemeenschappen verzorgen deelaspecten van een gezamenlijk beleid. Een eigen pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt de kwaliteit van de hedendaagse steinerpedagogie.


Voor meer informatie kan je terecht bij
Federatie Steinerscholen
Gitsschotellei 188
2140 Borgerhout

Mail: 
Website: www.steinerscholen.be