VOOP

Vlaams Onderwijs Overleg Platform vzw

VOOP groepeert vooral school- en centrumbesturen van vrije, gesubsidieerde niet-confessionele scholen. Deze omvatten zowel gewoon als buitengewoon kleuter- en lager onderwijs, gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en volwassenenonderwijs.

Het pedagogisch project van de VOOP-scholen vertrekt vanuit een aantal waarden met een levensbeschouwelijke basis van openheid, vrijheid, verdraagzaamheid en democratie, met veel aandacht voor (inter-)culturele en maatschappelijke aspecten. Het is vrijzinnig-humanistisch, niet-confessioneel en pluralistisch vrij onderwijs, a-dogmatisch en vanuit een holistisch wereldbeeld. De ontwikkeling van de hele persoonlijkheid, met kennis, vaardigheden, gevoeligheden en wijsheid, staat hierbij centraal. Er zijn maximale onderwijskansen voor alle lerenden, met een sterke klemtoon op omgaan met diversiteit en veel aandacht voor zorg. Openheid, vertrouwen, emancipatie en een warm schoolklimaat zijn kenmerkend voor de vaak kleinschalige scholen van VOOP.

Scholenkoepel VOOP wil, door middel van haar begeleidingsdienst en nascholingscentrum VONAC, haar scholen en centra ondersteunen om een optimale leeromgeving voor de leerlingen en cursisten te realiseren, met respect voor de eigenheid van elke instelling. Dit is voor de school- en centrumbesturen ook de centrale voorwaarde voor lidmaatschap van de koepel. Kwaliteit en zorg voor alle medewerkers en leerlingen/cursisten staan hierbij centraal. Door de kleinschaligheid kan begeleiding en ondersteuning heel flexibel en op maat. Vraag- en aanbodgericht werken vullen mekaar aan, met een klemtoon op kwaliteit en duurzaamheid van de ondersteuning.

 

Contact:
Nancy Bal, voorzitter
Koninklijkelaan 9
2600 Berchem
03 230 03 84

www.voop.be
Coördinator: